Asielzoekers: ziek door trauma’s van ver weg of juist van heel dichtbij? - Aan de Slag!
16672
post-template-default,single,single-post,postid-16672,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Asielzoekers: ziek door trauma’s van ver weg of juist van heel dichtbij?

26 feb Asielzoekers: ziek door trauma’s van ver weg of juist van heel dichtbij?

Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat de beperkte mogelijkheden tot werk en opleiding een negatief effect hebben op de gezondheid van asielzoekers.

“De conclusie uit bovenstaande onderzoeksbevindingen is dat het vooral de (lange) asielprocedure en de postmigratie stressoren zijn die de verhoogde prevalenties van psychische stoornissen bij asielzoekers verklaren en niet zozeer de trauma’s in het land van herkomst. Er is zelfs mogelijk geen andere groep waarbij de sociaalmaatschappelijke omstandigheden zo’n duidelijke weerslag hebben op gezondheid en functioneren.”

Lees het volledige artikel hier (Kees Laban, 2011)