KIS: Verkenning Duldung - Aan de Slag!
16865
post-template-default,single,single-post,postid-16865,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

KIS: Verkenning Duldung

16 apr KIS: Verkenning Duldung

KIS (Kenniscentrum Integratie en Samenleving) heeft een rapport gepubliceerd over de Duitse Duldung.

In Duitsland krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers die nog niet uitgezet kunnen worden, een document de zogeheten Duldung. Letterlijk vertaald: Tolerantie. Dit houdt in dat de plicht om het land te verlaten tijdelijk is uitgesteld en ‘Geduldeten’ hebben daarmee ook rechten om in Duitsland te wonen, om te werken en de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Na acht jaar verblijf in Duitsland kunnen ze een aanvraag doen voor permanent verblijf, waarbij vooral gekeken wordt naar de werksituatie en of iemand zelfstandig in zijn levensonderhoud kan voorzien. Ook moet hij/zij de Duitse taal op minimaal A2-niveau beheersen. De achterliggende gedachte is dat met behulp van Duldung mensen in afwachting van eventuele terugkeer, actief zijn en werken aan hun integratie. Ook zorgt het systeem ervoor dat de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in beeld blijven. Tinnemans, de onderzoekster van KIS: ‘Een heel andere benadering dan de Nederlandse. Hier stopt de opvang vrij abrupt en hadden uitgeprocedeerde asielzoekers tot voor kort geen tijd om zich te bezinnen op hun toekomst en stappen te zetten. In Duitsland wordt het juist als relevant gezien om te investeren in deze mensen, zodat ze toch perspectief op ontwikkeling hebben.’

Download het rapport hier.