Labyrinth: Hoe kijken vluchtelingen aan tegen het verrichten van vrijwilligerswerk? - Aan de Slag!
16783
post-template-default,single,single-post,postid-16783,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Labyrinth: Hoe kijken vluchtelingen aan tegen het verrichten van vrijwilligerswerk?

19 okt Labyrinth: Hoe kijken vluchtelingen aan tegen het verrichten van vrijwilligerswerk?

Van de geinterviewde asielzoekers en werkloze statushouders is bijna niemand bekend met de mogelijkheid van vrijwilligerswerk buiten de opvanglocatie. Diegenen die wel op de hoogte zijn, wonen vaak in een opvanglocatie die actief op vrijwilligerswerk inzet. Een groot deel van hen doet ook al vrijwilligerswerk.

Meer dan de helft van de ondervraagden staat wel open voor vrijwilligerswerk. Vooral om de gedachten aan het thuisland te verzetten maar ook om te wennen aan het land en de gewoonten, omdat het geestelijke voldoening geeft, om de taal te leren of iets terug te doen voor de Nederlandse maatschappij. Bij ongeveer de helft van de respondenten lijkt er een bepaald schuldgevoel te bestaan over het ontvangen van geld van de overheid zonder er voor te werken. Andere redenen die worden genoemd zijn iets te doen hebben op een dag, ter voorbereiding op betaald werk en het leren kennen van nieuwe mensen.

Degenen die geen vrijwilligerswerk willen verrichten, geven vaak aan dit vanwege hun mentale gesteldheid niet te kunnen. Het ervaren van een depressie wordt in dit verband vaak genoemd. De gedachte aan het thuisland maakt dat zij zich niet in staat achten te focussen op iets als vrijwilligerswerk.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-784756.pdf (okt16)