Initiatiefnemers adSlag
16889
page-template-default,page,page-id-16889,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Over Ons

Inleiding

Deze oproep is gestart vanuit dagelijkse betrokkenheid bij ongedocumenteerde migranten. In de werkgroep participeren Vluchteling Onder Dak, Wij Zijn Hier, ASKV/ SV, Villa Vrede, OKIA, Stichting LOS. Contact via: info@iedereen-aandeslag.nl – 010 747 0156

Doelgroep

De Nederlandse participatie-samenleving dwingt iedereen tot participatie, maar sluit daarbij de groep ongedocumenteerden (uitgeprocedeerde vluchtelingen en migranten zonder status) uit. Hen is het verboden om betekenis te geven aan hun leven. Zij mogen niet werken of studeren, zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Daardoor staat hun ontwikkeling stil. Deze stilstand maakt hen zorg-afhankelijk, ze ontwikkelen hun capaciteiten en vaardigheden niet meer, en ze ontwikkelen geen eigen initiatief meer. Hulporganisaties moeten met lede ogen aanzien hoe hun cliënten wegkwijnen in de samenleving.

Organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan ongedocumenteerden pleiten ervoor om vrijwilligerswerk toe te staan en meer mogelijkheden te creëren op het gebied van studie en betaald werk.

Ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten hebben capaciteiten die benut zouden moeten worden. De persoon in kwestie heeft daar baat bij, maar ook de samenleving zou hiervan kunnen profiteren. Het wordt tijd om het huidige, achterhaalde beleid aan te passen, zodanig dat ieder mens in onze samenleving zich kan ontwikkelen.

Regionale contactpunten

In verschillende regio’s/steden bestaan werkgroepen die lokaal praktische mogelijkheden verkennen voor activering van ongedocumenteerden. Zij werken samen in het landelijke netwerk Aan de Slag.

In Utrecht bestaat het Project Aan de Slag Utrecht (PAS) dat ten doel heeft ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden te verruimen. PAS is een Utrechtse samenwerking van verschillende organisaties die wordt aangestuurd door Leonie van Bruggen. Contact:  pas.utrecht@gmail.com of 06 – 36 59 4719.

In Amsterdam voert het ASKV het Project Activiteiten & Ongedocumenteerden (PAO) uit. Contact Laura Bakker via laura@askv.nl of 020 6272408.

In Den Haag zet OKIA zich in om ongedocumenteerden te helpen met de toegang tot onderwijs en werkervaringsplekken. Contact Marijke Bijl: okia@hetnet.nl of 070 3641960.

In Rotterdam worden kortdurende opleidingen aangeboden via Stichting ROS. Contact Maarten Goezinnen via: maarten@stichtingros.nl.