Actualiteit Archieven - Aan de Slag!
59
archive,category,category-actualiteit,category-59,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Actualiteit

13 dec Artsen pleiten voor participatie als middel tot genezing

In Medisch Contact van 8 december 2016 pleiten Lode Wigersma (vz NVAG) en Jurriaan Penders (vz NVAB) ervoor om werkloosheid en inactiviteit als ziekmakende factoren mee te wegen, ook bij vluchtelingen of mensen zonder verblijfsstatus. Artsen zouden moeten nagaan of ongedocumenteerde migranten met gezondheidsproblemen geholpen kunnen worden door hen...

Lees meer

07 jun Motie Eindhoven

Op 31 mei is de actuele motie 'Aan de slag' besproken in de gemeente Eindhoven. De motie werd breed gesteund, en is na de toezegging door de wethouder aangehouden. De toelichting door het raadslid en de reactie van de wethouder zijn terug te kijken via http://eindhoven.notubiz.nl/vergadering/244290/  (vanaf 3:11)...

Lees meer

17 apr Motie D66

De stelling dat het verruimen van mogelijkheden tot (vrijwilligers-)werk en studie voor ongedocumenteerden goed is voor betrokkenen en voor de samenleving vindt weerklank op meerdere plekken. Op 16 april heeft D66 een motie aangenomen waarin zij stellen dat uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid moeten krijgen tot zinvolle dagbesteding zoals...

Lees meer