Documenten adSlag
1815
blog,paged,paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Documenten

Lees hier meer over dit onderwerp

09 jun Presentatie Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel

Op 2 juni, tijdens de Inspiratiemiddag Aan de Slag, presenteerde Monika Smit van het WODC haar onderzoek naar het belang van activering in gezinslocaties. De Gezinslocaties meldden alleen maar positieve resultaten van de pilot activering. Het kwam de sfeer in het centrum ten goede, en ook...

Lees meer

07 jun Motie Eindhoven

Op 31 mei is de actuele motie 'Aan de slag' besproken in de gemeente Eindhoven. De motie werd breed gesteund, en is na de toezegging door de wethouder aangehouden. De toelichting door het raadslid en de reactie van de wethouder zijn terug te kijken via http://eindhoven.notubiz.nl/vergadering/244290/  (vanaf 3:11)...

Lees meer

26 mei Inspiratiemiddag 2 juni Amsterdam

Op 2 juni vindt in IIRE in Amsterdam een Inspiratiemiddag plaats, voor iedereen die al betrokken is bij het organiseren van zinvolle dagbesteding voor ongedocumenteerden. De middag is bedoeld om ervaringen te delen, van elkaar te leren en eigen projecten verder te brengen. Monika Smit van het...

Lees meer

17 apr Motie D66

De stelling dat het verruimen van mogelijkheden tot (vrijwilligers-)werk en studie voor ongedocumenteerden goed is voor betrokkenen en voor de samenleving vindt weerklank op meerdere plekken. Op 16 april heeft D66 een motie aangenomen waarin zij stellen dat uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid moeten krijgen tot zinvolle dagbesteding zoals...

Lees meer

17 mrt Integratie ook voor uitgeprocedeerden

Voor het ministerie van SZW schreven dr. A. Leerkes en dr. P. Scholten een rapport over integratie van vluchtelingen. Ook voor uitgeprocedeerden is integratie van belang, schrijven ze. Activering tijdens en na de asielprocedure lijkt dan ook van groot belang met het oog op integratie in...

Lees meer

11 feb WODC over activering in VBL

Het WODC heeft onderzoek gedaan naar de pilot Activeren bewoners gezinslocaties op de gezins-locaties Burgum, Den Helder en Gilze, die liep van maart 2014 – maart 2015. Hoofddoel van de pilot is het bevorderen van zelfstandige terugkeer van bewoners van gezins-locaties naar het land van herkomst....

Lees meer

16 nov Gezondheidsbevordering in AZC’s

Uit diverse onderzoeken weten we hoe belangrijk het is voor vluchtelingen en asielzoekers om actief bezig te zijn. Ook al tijdens het verblijf in het asielzoekerscentrum (AZC). Met het project 'Aan de slag' betrekt Pharos in samenwerking met vrijwilligerscentrales, lokale maatschappelijke organisaties en het COA...

Lees meer