Documenten adSlag
1815
blog,paged,paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Documenten

Lees hier meer over dit onderwerp

26 mei Inspiratiemiddag 2 juni Amsterdam

Op 2 juni vindt in IIRE in Amsterdam een Inspiratiemiddag plaats, voor iedereen die al betrokken is bij het organiseren van zinvolle dagbesteding voor ongedocumenteerden. De middag is bedoeld om ervaringen te delen, van elkaar te leren en eigen projecten verder te brengen. Monika Smit van het...

Lees meer

17 apr Motie D66

De stelling dat het verruimen van mogelijkheden tot (vrijwilligers-)werk en studie voor ongedocumenteerden goed is voor betrokkenen en voor de samenleving vindt weerklank op meerdere plekken. Op 16 april heeft D66 een motie aangenomen waarin zij stellen dat uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid moeten krijgen tot zinvolle dagbesteding zoals...

Lees meer

17 mrt Integratie ook voor uitgeprocedeerden

Voor het ministerie van SZW schreven dr. A. Leerkes en dr. P. Scholten een rapport over integratie van vluchtelingen. Ook voor uitgeprocedeerden is integratie van belang, schrijven ze. Activering tijdens en na de asielprocedure lijkt dan ook van groot belang met het oog op integratie in...

Lees meer

11 feb WODC over activering in VBL

Het WODC heeft onderzoek gedaan naar de pilot Activeren bewoners gezinslocaties op de gezins-locaties Burgum, Den Helder en Gilze, die liep van maart 2014 – maart 2015. Hoofddoel van de pilot is het bevorderen van zelfstandige terugkeer van bewoners van gezins-locaties naar het land van herkomst....

Lees meer

16 nov Gezondheidsbevordering in AZC’s

Uit diverse onderzoeken weten we hoe belangrijk het is voor vluchtelingen en asielzoekers om actief bezig te zijn. Ook al tijdens het verblijf in het asielzoekerscentrum (AZC). Met het project 'Aan de slag' betrekt Pharos in samenwerking met vrijwilligerscentrales, lokale maatschappelijke organisaties en het COA...

Lees meer

16 nov Activering in Opvanginstellingen

Ongedocumenteerde immigranten hebben een juridisch uitgesloten positie in de samenleving. Sociale activering is een vorm van participatiebevordering en draait voornamelijk om maatschappelijke participatie, al of niet uitmondend in economische participatie. Participatie voor ongedocumenteerden is niet altijd toegestaan. Lieke van der Meulen heeft voor Stichting LOS onderzocht...

Lees meer

12 okt ACVZ over activering in AZC’s

Al in 2013 schreef ACVZ het rapport Verloren Tijd, over het belang van activiteiten voor bewoners van AsielzoekersCentra. Een belangrijk kenmerk van het leven in AZC's is de onzekerheid over de toekomst. Het bieden van meer mogelijkheden om activiteiten te ondernemen zal die onzekerheid niet (geheel)...

Lees meer